نرم افزار onOne Perfect Photo Suite 7.5.0 Premium Edition برای طراحی عکس های جدید ایده آل سوئیت 7 برای فتوشاپ و لایت روم منتشر شده است. این بسته چهار محصول جدید پرتره 2 کامل، لایه 3 کامل، اثرات کامل 4 و ماسک کامل 5.2 و انتخاب تغییر اندازه ایده آل 7.5، FocalPoint 2.1 و کامل […]