دانلود K-Lite Codec Pack 10.00 Full

ارسال شده در: ۴:۱۶ ب.ظ - یکشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ محسن بدون دیدگاه 83 بازدید

K-Lite

اگر شما هم اهل گوش دادن به موزیک و یا تماشای فیلم باشید با اکثر فرمت های ویدیویی و صوتی آشنا هستید.این را هم میدانید که نمیتوانید نرم افزاری را پیدا کنید که از ۱۰۰% فرمت ها پشتیبانی کرده و نیاز های شما را برطرف سازد. از این رو شما مجبور خواهید شد که تعداد […]

دانلود پلیر K-Lite Codec Pack 9.95 Full

ارسال شده در: ۶:۵۲ ب.ظ - شنبه ۱۳۹۲/۰۵/۱۹ محسن بدون دیدگاه 72 بازدید

K-Lite

اگر شما هم اهل گوش دادن به موزیک و یا تماشای فیلم باشید با اکثر فرمت های ویدیویی و صوتی آشنا هستید.این را هم میدانید که نمیتوانید نرم افزاری را پیدا کنید که از ۱۰۰% فرمت ها پشتیبانی کرده و نیاز های شما را برطرف سازد. از این رو شما مجبور خواهید شد که تعداد […]

دانلود K-Lite Codec Pack Full 9.9.0

ارسال شده در: ۴:۱۸ ب.ظ - سه شنبه ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ محسن بدون دیدگاه 52 بازدید

K-Lite

اگر شما هم اهل گوش دادن به موزیک و یا تماشای فیلم باشید با اکثر فرمت های ویدیویی و صوتی آشنا هستید.این را هم میدانید که نمیتوانید نرم افزاری را پیدا کنید که از ۱۰۰% فرمت ها پشتیبانی کرده و نیاز های شما را برطرف سازد. از این رو شما مجبور خواهید شد که تعداد […]

دانلود K-Lite Codec Pack 9.85 Full

ارسال شده در: ۴:۱۸ ب.ظ - سه شنبه ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ محسن بدون دیدگاه 69 بازدید

K-Lite

اگر شما هم اهل گوش دادن به موزیک و یا تماشای فیلم باشید با اکثر فرمت های ویدیویی و صوتی آشنا هستید.این را هم میدانید که نمیتوانید نرم افزاری را پیدا کنید که از ۱۰۰% فرمت ها پشتیبانی کرده و نیاز های شما را برطرف سازد. از این رو شما مجبور خواهید شد که تعداد […]

دانلود K-Lite Codec Pack v9.80

ارسال شده در: ۴:۱۹ ب.ظ - سه شنبه ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ محسن بدون دیدگاه 100 بازدید

K-Lite

اگر شما هم اهل گوش دادن به موزیک و یا تماشای فیلم باشید با اکثر فرمت های ویدیویی و صوتی آشنا هستید.این را هم میدانید که نمیتوانید نرم افزاری را پیدا کنید که از ۱۰۰% فرمت ها پشتیبانی کرده و نیاز های شما را برطرف سازد. از این رو شما مجبور خواهید شد که تعداد […]