همیشه شوخی های کوچک و ساده با دوستان می تواند بسیار سرگرم کننده باشد.نرم افزار های بسیار زیادی در این زمینه ساخته شده اند که هر کدام از آن ها به یک شیوه می توانند باعث شادی و لذت شما می شوند. Goofy Booth نام یک نرم افزار بسیار ساده وسبک می باشد که می […]